Meidän tavoitteemme

Yhdistyksen tavoitteena on yhdistää potilaita ja heidän perheitään ja tarjota tärkeää vertaistukea kaikissa elämän vaiheissa. Kalfos ajaa myös yhteiskunnallisesti potilaidensa asemaa pyrkien parantamaan ja yhdenvertaistamaan hoitoa maanlaajuisesti sekä ottamaan kantaa hoidon standardeihin. 

Yhdistys haluaa myös lisätä tietoutta hypofosfatemisesta riisitaudista ja muista luustomineraaliaineenvaihdunnan sairauksista.  Kalfos pyrkii toiminnallaan mahdollisuuksien mukaan tukemaan edellä mainittuihin sairauksiin liittyvää tieteellistä tutkimusta.

Arvomme

Yhdistyksen tärkeimmät arvot ovat yhdenvertaisuus, avoimuus ja asiantuntijuus.


Liity jäseneksi

Voit liittyä mukaan yhdistyksen toimintaan liittymällä jäseneksi. Jäsenenä voit osallistua yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin, saada ja antaa vertaistukea ja vaikuttaa yhdistyksen toimintaan.Voit liittyä varsinaiseksi jäseneksi 15/7 euron vuosimaksulla (aikuinen/lapsi) tai halutessasi liittyä kannatusjäseneksi 50 euron vuosimaksulla toimintamme tukemiseksi.