Muut luustomineraaliaineenvaihdunnan sairaudet

Muut luustomineraaliaineenvaihdunnan sairaudet

D-vitamiini resistenssi hypofosfatemia, (Heriditary vitamin D-resistant rickets, HVDRR) on harvinainen sairaus, joka aiheutuu mutaatiosta D-vitamiinireseptorissa. Oireina on vaikeat riisitautimuunnokset ja hypokalsemia. Tämä saadaan korjautumaan yleensä alfakalsidol-lääkityksellä.

On olemassa myös muita luustomineraaliaineenvaihdunnan sairauksia, mutta nämä sairaudet ovat Suomessa vielä paljon harvinaisempia.