Hallitus

 Tia Haverinen

Puheenjohtaja

tia.haverinen@kalfos.fi

Tia on aloittanut yhdistyksen hallituksessa vuonna 2015. Tia toimi useamman vuoden hallituksen varajäsenenä, jäsenenä ja vuonna 2020 hänet valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi. Tia on päävastuussa  yhdistyksen verkkosivuista ja sosiaalisesta mediasta.


Kia Pietilänen

Varapuheenjohtaja

kia.pietilainen@kalfos.fi

Kia on toiminut hallituksessa vuodesta 2015 alkaen, ja ollut sekä varapuheenjohtajan että hallituksen jäsenen rooleissa. Aivan yhdistyksen alkuvuosina Kia toimi nuorisovastaavana, ja oli vastuussa lasten- ja nuorten toiminnasta.


Heidi Lähteenoja

Sihteeri

heidi.lahteenoja@kalfos.fi

Heidi on aloittanut yhdistyksen hallituksessa 2015, ja toiminut varajäsenenä, jäsenenä sekä sihteerinä. Heidi päivittää sihteerinroolinsa lisäksi myös erityisesti Kalfosin sosiaalista mediaa ja osallistuu sisällönluomiseen.


Anu Haverinen

Jäsen- ja varainvastaava

anu.haverinen@kalfos.fi

Anu on yksi yhdistyksen perustajajäsenistä, ja ollut mukana hallituksesta vuodesta 2005 lähtien. Anu toimi pitkään yhdistyksen puheenjohtajana, jonka jälkeen otti varapuheenjohtajan roolin ja toimii nykyään jäsen- ja varainvastaavana. 


Kiti Lähteenoja

Hallituksen jäsen, talousvastaava

Kiti on yksi yhdistyksen perustajajäsenistä, ja ollut mukana hallituksessa vuodesta 2005 lähtien. Kiti toimi pitkään yhdistyksen sihteerinä, ja toimii nykyään hallituksen jäsenenä. Kiti vastaa myös yhdistyksen talousasioista, kuten kirjanpidosta.


Ira Alanko

Hallituksen jäsen

Ira on ollut mukana hallituksessa jo pitkään, vuodesta 2012 alkaen ja toiminut alkuun hallituksen varajäsenenä ja vuoden 2015 jälkeen varsinaisena hallituksen jäsenenä.