Hypofosfatasia

Hypofosfatasia (Hypophosphatasia, HPP)

Hypofosfatasia on vaikeusasteeltaan vaihteleva, perinnöllinen luustosairaus. Sairauden aiheuttaa alkalista fosfataasia koodittavan ALPL-geenin mutaatiot, jotka johtavat alkalisen fosfataasin toiminnan heikkenemiseen. Sairauteen liittyy aina matala plasman alkalisen fosfaatin pitoisuus. Näitä sairautta aiheuttavia geenimutaatioita tunnetaan yli 300. Se on joko väistyvästi (resessiivisesti) tai vallitsevati (dominantisti) periytyvä sairaus. 

Sairaus jaotellaan viiteen eri muotoon: perinataaliseen, infantiiliin, lapsuustyyppiseen, aikuistyyppiseen ja hammastyyppiseen, joista kaksi ensimmäistä ovat sairauden vaikeimmat muodot ja ne periytyvät väistyvästi. Tautimuotojen välillä on jonkin verran päällekkäisyyttä ja sairauden vaikeusaste on vaihteleva eri muodoissa. Vaikeimmissa muodoissa lapsi voi menehtyä ilman hoitoa pian syntymän jälkeen. 

Oireet

Perinataalisessa muodossa sairaus aiheuttaa jo sikiölle ennen syntymää luiden vaikean mineraalistumishäiriön. Sikiö voi menehtyä kohdussa ennen syntymää. Suurin osa syntyneistä lapsista menehtyy vastasyntyneisyyskaudella, jos eivät saa  entsyymikorvaushoitoa. 

Infantiilissa muodossa lapsen oireet alkavat ennen puolen vuoden ikää. Arvion mukaan vain noin puolet tätä muotoa sairastavista lapsista jäävät eloon ilman entsyymikorvaushoitoa.  Luut ovat poikkeavan lyhyet ja niiden muotoutumien on häiriintynyt. 

Näissä muodoissa  luut ovat poikkeuksellisen lyhyet ja niiden muotoutuminen on häiriintynyt, ja luiden kasvualueilla röntgenkuvissa on nähtävissä vaikeita riisitautimuutoksia. Kallon luut ovat pehmeät ja niiden mineralisoituminen on olematonta, kallon saumat voivat luutua ennenaikaisesti.  Näihin muotoihin liittyy myös yleisesti hengitysvaikeudet, jotka johtuvat rintakehän pienuudesta sekä pienistä ja lyhyistä kylkiluista.  Joskus jo vauvaiässä lapsella todetaan luunmurtumia.

Lapsuusiän muoto ilmenee ennen aikuisikää, kun lapsi on täyttänyt yli 6 kuukautta.  Lapsuustyypin HPP:n vaikeusaste on vaihteleva, ja lapsi voi esimerkiksi kasvaa tavallista hitaammin tai kärsiä lihasheikkoudesta. Osalla lapsilla maitohampaita irtoaa juurineen ilman traumaa tai infektiota.

Aikuisiän hypofosfatasia  todetaan aikuisiällä. Sen oireet voi olla hyvin lieviä, ja sairaus voi jäädä kokonaan diagnosoimatta. Oireita voivat olla muun muassa hitaasti paranevat murtumat, tai erilaiset hammasoireet.

Hammastyyppisessä eli odonto-hypofosfatasiassa oireita on ainoastaan hampaiston alueella.

HPP:n diagnosointi ja hoito 

HPP:n diagnosointi perustuu matalaan plasman alkalisen fosfataasin pitoisuuteen (P-Afos) kaikissa tautimuodoissa. Vaikeimmissa tautimuodoissa sen pitoisuus on hyvin matala. Diagnoosi voidaan varmentaa ALPL-geenin mutaatiotutkimuksella.

Hoito on yksilöllistä ja moniammatillista vaihdellen sairauden vaikeusasteen mukaan. Sairauteen ei ole olemassa hyvää lääkehoitoa, mutta siihen on kehitetty entsyymikorvaushoito asfotaasi alfa, jonka kauppanimi on Strensiq. Se on käytössä Suomessa muutamilla lapsipotilailla.