Lue: Vaalikirje Invalidiliiton harvinaisyhdistyksille!

6.3.2017

Hyvä yhdistyksemme jäsen! Tänä vuonna käydään Invalidiliiton liittovaalit. Yhdistyksemme on Invalidiliiton jäsen. Sitä kautta myös jokainen oma yhdistyksemme jäsen on samalla Invalidiliiton jäsen. Asia on meille tärkeä.

Miksi olet Invalidiliitossa?

Yhdistyksemme on Invalidiliiton jäsen seuraavien syiden takia:

* Pienenä yhdistyksenä meidän on vaikeaa saada ääntämme kuuluviin. Yhdessä 14 harvinaisten sairauksien yhdistysten joukkona voimme paremmin edistää omaa asiaamme.

* Invalidiliitto tukee pieniä yhdistyksiä sekä asiantuntijana, valtakunnallisena vaikuttajana että taloudellisestikin.

* Jäsenemme saavat Invalidiliitosta monia etuja kuten henkilökohtaista apua oikeuksien valvontaan.

Harvinaissairaan ei tarvitse mieltää itseään vammaiseksi tai invalidiksi. Harvinainen voi silti olla oikeutettu vammaisille tarkoitettuihin palveluihin. Siksi olet Invalidiliiton jäsen.

Liittovaalit, ketä kiinnostaa?

Invalidiliitossa on yli 30 000 jäsentä. Invalidiliiton paikallisyhdistyksiä on 131 ympäri Suomea. Niissä tehdään hyvää paikallista vaikuttamistoimintaa. Paikallisyhdistyksen toimijat pitävät esimerkiksi huolta siitä, että julkisiin rakennuksiin pääsee esteettömästi pyörätuolilla tai että kouluissa on invavessat.

Me harvinaiset yhdistykset suuntaamme katseemme koko Suomeen. Haluamme tuottaa jäsenillemme vertaistukea ja ajamme juuri meille tärkeitä asioita. Invalidiliiton jäsenenä haluamme varmistaa sen, että meidät otetaan huomioon Sote-uudistuksessa.

Meidän tehtävämme on harvinaisten yhdistysten jäseninä äänestää liittovaaleissa. Näin pidämme huolta, että Invalidiliiton päättävissä elimissä on riittävä harvinaisten edustus. Liittovaltuusto on Invalidiliiton ylin päättävä elin. Liittovaltuusto valitsee liittohallituksen, joka johtaa ja hallitsee koko invalidiliittoa.

Kuka saa vaikuttaa vaaleissa?

Invalidiliiton valtakunnallisia yhdistyksiä on 18. Muodostamme yhden vaalipiirin. Liittovaaleissa valitaan 49 liittovaltuutettua, joista 6 valtakunnallisesta vaalipiiristä. Vaalit pidetään marraskuussa 2017.

Yhdistyksemme 5.11.2017 mennessä 15 vuotta täyttäneillä varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus. Siksi meidän pitää tietää jokaisen varsinaisen jäsenemme syntymäaika.

Sinulla on äänioikeus. Vain vaaleissa annetut äänet vaikuttavat.

Jos vaikuttaminen Invalidiliitossa kiinnostaa enemmän, voit hakeutua ehdokkaaksi omassa yhdistyksessäsi. Tällöin ota yhteyttä oman yhdistyksesi hallitukseen ja ilmoittaudu halukkaaksi. Haluamme varmistaa, että meillä on riittävästi kyvykkäitä ehdokkaita. Näin saamme harvinaisten äänen kuuluviin Invalidiliitossa jatkossakin.

Invalidiliitto tiedottaa vaaleista kattavasti tämän vuoden aikana. Asia koskee myös sinua!

Kalfos ry

Hallitus